Spar op til 40% med CREA•box

Tilbagebetalings politik

🇬🇧 
Returns

We have 100% satisfaction guarantee policy, as a B2C customer you can claim a replacement or refund if you are not happy with the product quality. B2B customers may claim the same on behalf of their B2C customers. Provided correct storage requirements playdough shelf time is at least 12 months, as stated on accompanying flyer or container bottom. We are extremely focused on the product quality and safety. If playdough's condition has changed or you detect mold or strange smell before the expiry date, you are encouraged to contact us immediately at hello@thewildhearts.dk

To be eligible for an exchange or refund, please state the reason or send photos showing damage by e-mail.

Refunds (if applicable)
Once your request is received,  we will notify you of the approval or rejection of your refund. If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at hello@thewildhearts.dk.

Exchanges (if applicable)
If you need to exchange it for the same item, send us an email at hello@thewildhearts.dk so we could agree on shipment details.

Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.

Shipping
To return your product, you should mail your product to: the Wild Hearts, Aeblehaven 11, 3400 Hilleroed, Denmark

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

🇩🇰 

Fortrydelse og returnering

Vi har 100% tilfredshedsgarantipolitik, som B2C-kunde kan du kræve ombytning eller refundering, hvis du ikke er tilfreds med produktkvaliteten. B2B-kunder kan kræve det samme på vegne af deres B2C-kunder. Forudsat korrekte opbevaringskrav er legedejens holdbarhed mindst 12 måneder, som angivet på den medfølgende flyer eller beholderbunden. Vi er ekstremt fokuserede på produktkvalitet og sikkerhed. Hvis playdoughs tilstand har ændret sig, eller du opdager skimmelsvamp eller mærkelig lugt inden udløbsdatoen, opfordres du til straks at kontakte os på hello@thewildhearts.dk

For at være berettiget til ombytning eller refusion, bedes du angive årsagen eller sende billeder, der viser skader, via e-mail.

Refusioner (hvis relevant)
Når din anmodning er modtaget, giver vi dig besked om godkendelse eller afvisning af din refusion. Hvis du bliver godkendt, vil din refusion blive behandlet, og en kredit vil automatisk blive anvendt på dit kreditkort eller oprindelige betalingsmetode inden for et vist antal dage.

Forsinkede eller manglende refusioner (hvis relevant)
Hvis du ikke har modtaget en refusion endnu, skal du først tjekke din bankkonto igen.
Kontakt derefter dit kreditkortselskab, det kan tage noget tid, før din refusion er officielt offentliggjort.
Kontakt derefter din bank. Der er ofte en vis behandlingstid, før en refusion bogføres.
Hvis du har gjort alt dette, og du stadig ikke har modtaget din refusion endnu, bedes du kontakte os på hello@thewildhearts.dk.

Ombytning (hvis relevant)
Hvis du skal bytte den til samme vare, så send os en mail på hello@thewildhearts.dk, så vi kan aftale forsendelsesdetaljer.

Gaver
Hvis varen blev markeret som en gave, da den blev købt og sendt direkte til dig, vil du modtage en gavekredit på værdien af ​​din returnering. Når den returnerede vare er modtaget, vil et gavekort blive sendt til dig.

Hvis varen ikke var markeret som en gave ved køb, eller gavegiveren fik sendt ordren til sig selv for at give til dig senere, sender vi en refusion til gavegiveren, og han vil finde ud af din returnering.

Forsendelse
For at returnere dit produkt, skal du sende dit produkt til: The Wild Hearts, Aeblehaven 11, 3400 Hillerød, Danmark

Afhængigt af hvor du bor, kan den tid, det kan tage for dit ombyttede produkt at nå dig, variere.

Currency